Aktualizacja

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW jest:

Jacob’s Corp.

J.J. Jankowski
Londyn  153 Gospatrrick RD
N17 7JD Po.Box. 1


PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przesłanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Konsument wyraził zgodę – na zasadach opisanych w ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). W przypadku, gdy Konsument nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych – w tym celu proszę wysłać e-maila z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub wykreślenia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
3. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE.
4. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie “newsletter”), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
5. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.
6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE, w szczególności:
Dla zrealizowania obsługi zlecenia konieczne jest podanie następujących danych osobowych KONSUMENTA:
§ imię i nazwisko
§ adres do wysyłki produktów,
§ adres e-mail oraz numer telefonu,
§ w przypadku firmy dodatkowo numer NIP.

POLITYKA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA COOKIES

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

II. CELE STOSOWANIA COOKIES

1. Ciasteczka i technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
– cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
– cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
8. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
§ Google Chrome – domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies.
Aby zmienić ustawienia należy:
§ kliknąć w menu “Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję “Ustawienia”;
§ kliknąć w “Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;
§ wybrać opcję “Ustawienia treści” w opcjach “Prywatność”;
§ wybrać żądane ustawienia;
§ aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w “Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
§ aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk “Gotowe”.
§ Microsoft Internet Explorer – Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
§ kliknąć w menu “Narzędzia” i wybrać “Opcje Internetowe”;
§ wybrać zakładkę “Prywatność”;
§ za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).
§ Mozilla Firefox – domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
§ kliknąć w menu “Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk “Firefox”) i wybrać “Opcje”;
§ następnie wybrać zakładkę “Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;
§ aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w “Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
§ zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku “OK”.
§ Opera – domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
§ kliknąć w “Preferencje”, wybrać opcję “Zaawansowane”, a następnie “Ciasteczka”;
§ zaznaczyć żądane ustawienia;
§ aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie “Preferencje dla witryn” i przejść do karty “Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
§ zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku “OK”.
§ Safari – domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
§ w menu “Safari” wybrać opcję “Preferencje”;
§ kliknąć ikonę “Prywatność”;
§ zaznaczyć żądane ustawienia;
§ aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w “Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.
9. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.
10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
11. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
12. Technologia Cookies jest dzisiaj „solą” internetu – w dobrym znaczeniu. Bez Cookies wiele stron staje się znacznie uboższe.

RODO

Informujemy, iż przekazane nam Pana/Pani dane osobowe będą
przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej: Rozporządzenie, na poniższych zasadach:


1. Administratorem danych osobowych jest:

Jacob’s Corp.

J.J. Jankowski
Londyn  153 Gospatrrick RD
N17 7JD Po.Box. 1


2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji i udokumentowania możliwości zgodnego z prawem wykorzystania Pana/Pani wizerunku w materiałach multimedialnych (stosownie do treści wyrażonej w tym celu przez Pana/Panią zgody) oraz korzystania z materiałów multimedialnych zgodnie z ich przeznaczeniem. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
3. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych będzie stanowił art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Administrator informuje, iż podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w okresie korzystania z odnośnych materiałów multimedialnych. W każdym razie zakończenie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nastąpi nie później niż w przypadku złożenia przez Pana/Panią sprzeciwu (o ile zaistnieją wskazane w art. 21 Rozporządzenia podstawy do jego uwzględnienia) lub cofnięcia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie odnośnych danych osobowych.
5. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane pracownikom i podmiotom współpracującym z administratorem, a odpowiedzialnym za wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 2 powyżej. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Poniżej przedstawiamy uprawnienia przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
     a. dostępu do przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych,
     b. sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
     c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo do:
1. przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody możliwe jest w każdym momencie i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie stosownej zgody przed jej cofnięciem).
Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu (jeśli zachodzą przypadki wskazane w art. 21 Rozporządzenia).
Z powyższych uprawnień może Pan/Pani skorzystać wysyłając stosowne oświadczenie na adres korespondencyjny administratora wskazany w pkt 1 lub na następujący adres mailowy: biuro@tlumacznaczas.pl

Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważa Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (organem nadzoru jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Z serwisem tłumaczeniowym współpracujemy już ponad cztery lata. Zakres tłumaczeń obejmuje tłumaczenia strony www, różnego rodzaju pliki tekstowe oraz tłumaczenia ustne na potrzeby Biura Zarządu Spółki.

Jesteśmy zadowoleni z jakości dostarczanych tłumaczeń, formy ich przekazywania oraz komunikacji między naszymi firmami.Od momentu rozpoczęcia współpracy serwis wykonał dla nas ok. 1000 stron specjalistycznych tłumaczeń pisemnych zawierających specyficzne słownictwo techniczne w języku angielskim, łotewskim, fińskim i litewskim.

JĘZYKI TŁUMACZEŃ
ANGIELSKI NIEMIECKI HISZPAŃSKI FRANCUSKI WŁOSKI ROSYJSKI UKRAIŃSKI POLSKI
DANE KONTAKTOWE
Jacob’s Corp.

J.J. Jankowski
Londyn  153 Gospatrrick RD
N167 7JD Po.Box. 1